دکتر علی اسدی پور                                                                      
  
 درجه علمی : Ph.D

 
مرتبه علمی : دانشیار

 
گروه آموزشی :شیمی دارویی

 
وب سایت شخصی : http://academicstaff.kmu.ac.ir/Asadipor

 
پست الکترونیکی  : aliasadipour@kmu.ac.ir

 
 شماره تماس : 33122020-034

 
 شماره فکس : 33122023-034

 
 مشاهده رزومه یا cv 


  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار